Company Location Nakuru, Kenya

Kentegra Biotechnology Company Limited is based in Nairobi and Naivasha.

Current job openings at Kentegra Biotechnology Company Limited